Idiome en Spreekwoorde

Wat is die verskil tussen idiome, spreekwoorde, spreuke en aanhalings?

Spreuke

'n Spreuk, bv. dié van Salomo en Langenhoven, bevat altyd 'n sedeles.

Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.

~ C.J. Langenhoven

Spreekwoorde

'n Spreekwoord is 'n stukkie waarheid of wysheid wat in die volksmond ontstaan het en wat as ‘n algemene waarheid beskou word.

Hy staan met sy een voet in die graf. Betekenis: Hy is so na aan die dood asof sy een voet reeds in die graf is.

Idiome

'n Idioom is ook 'n spreekwoord, maar het gewoonlik 'n dieper betekenis wat uit die tradisies, geskiedenis en leefwyse van 'n volk gegroei het. Dis waarom idiome in Afrikaans nie noodwendig in Engels beskikbaar is nie. Dit is nie altyd moontlik om die betekenis van 'n idioom uit die woorde af te lei nie, en maak baie gebruik van figuurlike spraak.

Jy kan dit vir die bobbejane vertel. Betekenis: Ek glo dit nie

Piet is been-af op Sannie Betekenis: Piet is verlief op Sannie.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Van A tot Z- Van begin tot enda
Wie A sê, moet ook B sê.- wie met 'n ding begin het, moet daarmee aanhou.a / b
Hy hamer altyd op dieselfde aambeeld.- Hy praat gedurig maar oor dieselfde onderwerp.aambeeld / hamer
Dit kom nie daarop aan nie.- Dit maak nie saak nie.aan
Iets staan iemand nie aan nie.- Iemand hou nie van iets nie.aan / staan
Ek wil weet waar ek aan of af is- ek wil weet wat my posisie isaan / af
Af en aan.- By tyeaan / af
Sy aand- en môrepraatjies stem nie ooreen nie.- Hy bly nie by wat hy sê nie. Hy praat nie altyd eenders nie en verander sy sienswyse.aand / môrepraatjies
Iemand se aandele styg/daal by iemand anders.- Iemand kry 'n gunstiger/slegter indruk van iemand anders.aandele
Iets aandik- oordryfaandik
Aangeklam wees- (effens) dronk weesaangeklam
Van aangesig tot aangesig met iemand praat- 'n persoonlike gesprek met iemand voeraangesig
Jou brood in die sweet van jou aangesig eet- baie swaar 'n bestaan maakaangesig / sweet / brood
Hoog by iemand aangeskrewe staan- in iemand se guns weesaangeskrewe / hoog
Aanhouer wen.- Deur aan te hou, bereik 'n mens jou doel.aanhouer / wen
As dit daarop aankom.- As dit nodig mag wees.aankom
Iemand nie aankyk nie.- Nie aandag aan iemand gee nie / Iemand ignoreeraankyk
Hoog in aansien wees- Hooggeag weesaansien
Iemand van aansien wees- iemand wees wat hoë agting in die gemeenskap genietaansien
Sonder aansien des persoons- sonder om onderskeid te maak op grond van mense se stand, besittings, vermoëns of wat ook alaansien / persoons
Aanstaltes maak- voorbereidsels tref / met iets beginaanstaltes
Iemand (in) sy/haar eer aantas.- Iemand se naam kwaad doen.aantas / eer
As die skoen jou pas, moet jy dit maar aantrek- as jy skuldig is, moet jy dit wat gesê is maar op jouself toepasaantrek / skoen / pas
Iets te veel aanvoor.- Te veel onderneemaanvoor
Iemand vir die aap hou.- Iemand vir die gek hou.aap
Jy lyk 'n mooi aap (om iets te doen)- Jy sal dit nooit kan regkry nie.aap
Die aap kom uit die mou.- Nou is die geheim verklap, bekend.aap / mou
Iemand aapstert gee- Iemand 'n pak slae geeaapstert
Jou klein aapstert!- Jou klein bog!aapstert
Dit lyk of die aasvoëls hom beetgehad het.- Sy klere is stukkendaasvoëls
Aan iemand se adres gerig- spesiaal bedoel vir 'n bepaalde persoonadres
Ek wil weet waar ek aan of af is- ek wil weet wat my posisie isaf / aan
Af en aan.- By tyeaf / aan
Die spit afbyt- die gevaarlikste of moeilikste werk (of die vuil werk) doen.afbyt / spit
Agterbaks wees.- Agter iemand se rug gaan.agterbaks
Hy hou 'n agterdeur oop.- Hy sorg dat daar 'n loskomkans is.agterdeur
Die agterhoede dek.- Waak teen 'n aanval van agter.agterhoede
'n Agtermekaar kêrel.- 'n Staatmaker.agtermekaar
Agterstevoor suinig wees.- Geld te bespaar op klein dingetjies en dan bestee aan onnodige dinge.agterstevoor / suinig
Hy is 'n man van twaalf ambagte en dertien ongelukke.- Hy pak alles aan, maar maak van niks 'n sukses nie.ambagte / ongelukke
Die argument hou nie meer steek nie- die argument geld nie meer nie.argument / steek
Hy stap met sy siel onder die arm rond.- Hy het niks te doen nie.arm / siel
Armoede leer bene kou.- Armoede maak jou vindingryk.armoede
Hy sit op die ashoop.- Hy is baie moedeloos.ashoop

top


B

Wie A sê, moet ook B sê.- wie met 'n ding begin het, moet daarmee aanhou.b / a
Dit sit my in die bed.- Dit begryp ek nie.bed
met die verkeerde been / voet uit die bed klim- in 'n slegte bui opstaanbed / been / voet
met die verkeerde been / voet uit die bed klim- in 'n slegte bui opstaanbeen / voet / bed
Steen en been kla- baie klabeen / steen
Die strydbyl begrawe- vrede sluit.begrawe / strydbyl
'n Gegewe perd moet jy nie in die bek kyk nie- 'n geskenk moet jy nie kritiseer nie.bek / perd
Hy het die saak ter berde gebring- Hy het die saak opgehaalberde / saak
Son in die weste, luiaard op sy beste- as dit laat word, is die luiaard die fluksstebeste / son / weste / luiaard
'n Bitter pil om te sluk- 'n moeilike ding om te verwerk.bitter / pil / sluk
Bloed kruip waar dit nie kan loop nie.- Jy doen vir jou familie die meeste.bloed
Aan die vrugte ken 'n mens die boom.- Jou dade wys wie jy is.boom / vrugte
Dis 'n goeie sluk op 'n bottel.- Dis baiebottel / sluk
Die breë pad- die pad na die verderf.breë / pad
My rug is breed- ek kan baie laste dra; ek kan baie verdrabreed / rug
Jou brood in die sweet van jou aangesig eet- baie swaar 'n bestaan maakbrood / sweet / aangesig
As die vlooie byt, moet jy krap.- As dit nie anders kan nie, moet jy maar.byt / vlooie

top


C

top


D

Hy voeg die daad by die woord.- Hy doen dadelik wat hy gesê het.daad / woord
Al is 'n pot nog so skeef, hy kry 'n deksel- die lelikste mens kry tog iemand om mee te trou.deksel / pot / skeef
Jou vuurdoop deurstaan- die moeilike aanvanklike toets slaagdeurstaan / vuurdoop
Dis 'n spyker in sy doodkis.- Dit sal sy dood verhaas.doodkis / spyker
Iets uit jou duim suig- iets versin.duim / suig

top


E

Iemand (in) sy/haar eer aantas.- Iemand se naam kwaad doen.eer / aantas

top


F

top


G

Praatjies vul geen gaatjies nie- met 'n blote gepraat rig 'n mens nie veel uit nie.gaatjies / praatjies
Elke voël sing soos hy gebek is- elkeen handel na sy aard en volgens sy eie insigtegebek / voël / sing
Gedane sake het geen keer nie.- As iets gedoen is, kan jy niks daaraan verander nie.gedane / sake
My geheue speel my parte- my geheue laat my in die steekgeheue / parte
Die mens wik; God beskik- die mens oorweeg wel hoe om dinge te doen, maar God bestier ons weë.god / wik

top


H

Hy hamer altyd op dieselfde aambeeld.- Hy praat gedurig maar oor dieselfde onderwerp.hamer / aambeeld
Een voël in die hand is beter as tien in die lug.- Dis beter om tevrede te wees met 'n bietjie waarvan jy seker is, as om baie waarvan jy onseker is in die hande te probeer kry.hand / voël
Hy slaan sy hand aan die ploeg.- Hy begin werk.hand / ploeg
Gee 'n man die pinkie, dan vat hy die hele hand- gesê van iemand wat alles wil hê as jy hom iets gee.hand / pinkie
Jy moet hare op jou tande hê- jy moet jou man kan staan.hare / tande
Weet hoe die vurk in die hef steek- presies weet hoe sake staanhef / vurk
Geen vinger verroer om iemand te help nie- niks doen om iemand te help niehelp / vinger
Hy slaan 'n hoë toon aan.- Hy verveel hom baie.hoë / toon
Met die honde blaf en die wolwe huil- met almal saampraat.honde
Wors in 'n hondestal soek- iets soek waar jy dit nie sal kry nie.hondestal / wors
Hoog by iemand aangeskrewe staan- in iemand se guns weeshoog / aangeskrewe
Dit sal gebeur as die perde horings kry.- Dit sal nooit gebeur nie.horings / perde

top


I

top


J

top


K

Iemand rot en kaal steel- al die besittings van iemand steelkaal / rot / steel
'n Ou voël met kaf probeer vang- 'n bedrewe persoon probeer kulkaf / voël / vang
Almal of alles oor een kam skeer- almal of alles op dieselfde manier behandel, sonder om enige onderskeid te maakkam / skeer
Lyk soos 'n vlieg wat in karringmelk geval het- spierwit aangetrek weeskarringmelk / vlieg
'n Padda in die keel hê- hees wees.keel / padda
Die pot verwyt die ketel (dat hy swart is)- ander word berispe vir foute wat jy self maak.ketel / pot / verwyt
Die kinders sit en tande tel- die kinders sit en luister wat die grootmense praat.kinders / tande
Hy klap uit die skool.- Hy verraai geheime.klap / skool
Jy sit soos 'n uil op 'n kluit- jy sit daar so eensaamkluit / uil
gaan 'n uiltjie knip- gaan bietjie slaapknip / uiltjie
Dis vinkel en koljander (die een is soos die ander)- die twee dinge of mense is presies eenders (veral gesê van 'n identiese tweeling)koljander / vinkel
Hy hou darem nog kop bo water- hy sorg dat hy nie ondergaan niekop / water

top


L

Hy lag in sy vuis.- Hy lag stilletjies.lag / vuis
Iets met lang tande doen- iets teësinnig doenlang / tande
Groot lawaai, weinig wol (meer lawaai as wol)- gesê van iemand wat baie praat, maar min doen.lawaai / wol
Jou dae in ledigheid slyt- nooit 'n steek werk verrig nie.ledigheid / slyt
Skoenmaker, hou jou by jou lees- bepaal jou by dit waarvan jy iets weet en moenie jou bemoei met dinge waarvan jy geen benul het nielees / skoenmaker
Om die waarheid te sê, moet ek lieg- ek kan werklik nie met sekerheid sê nie.lieg / waarheid
Hy is altyd links van die regering- hy is altyd teen die stroom oplinks / regering
Son in die weste, luiaard op sy beste- as dit laat word, is die luiaard die flukssteluiaard / son / weste / beste

top


M

Sy is uitgeknip haar ma- sy lyk net soos haar mama / uitgeknip
Twee harde stene maal nie.- Twee hardkoppige mense kom nie goed oor die weg nie.maal / stene
Die lewe is nie net rosegeur en maanskyn nie.- Die lewe het ook maar sy moeilikhede.maanskyn / rosegeur
Hy dra water in 'n mandjie aan.- Hy probeer wat onmoontlik is.mandjie / water
Vlerksleep by 'n meisie- by 'n meisie kuier om haar liefde te wenmeisie / vlerksleep
Hy het die mistrap deur die vingers gesien.- hy het toegelaat dat (die oortreding) gebeur, sonder om iets te doenmistrap / vingers
Met 'n mond vol tande sit- beteuterd sit en niks praat nie.mond / tande
Hoe rooier hoe mooier- rooi trek aandag.mooier / rooier
Sy aand- en môrepraatjies stem nie ooreen nie.- Hy bly nie by wat hy sê nie. Hy praat nie altyd eenders nie en verander sy sienswyse.môrepraatjies / aand
Die aap kom uit die mou.- Nou is die geheim verklap, bekend.mou / aap

top


N

Jou twak is nat- jy sal dit nie regkry nie, dit sal misluk.nat / twak
Die strop om die nek hê- pas getroud wees (grappige konteks)nek / strop
Hy is 'n man van twaalf ambagte en dertien ongelukke.- Hy pak alles aan, maar maak van niks 'n sukses nie.ongelukke / ambagte
Die perke oorskry- te ver gaan.oorskry / perke
Dis net die oortjies van die seekoei- wat aan ons bekend is, is slegs 'n baie klein deeltjie van die volle waarheid of die eintlike probleemoortjies / seekoei
Oos wes, tuis bes- in jou eie huis is jy die gelukkigste.oos / wes / tuis
Moenie alles vir soetkoek opeet nie.- moenie alles glo nieopeet / soetkoek
Hy het pluisies in sy ore.- Hy let nie op nie.ore / pluisies
Hy is ouer as twaalf- jy kan hom nie sommer fop nie.ouer / twaalf
Jou ouma die paplepel leer vashou- iemand iets probeer leer wat eintlik meer van die saak weet as jy.ouma / paplepel

top


O

top


P

Pa staan vir iets- die verantwoordelikheid daarvoor aanvaar.pa
Alle paaie lei na Rome- 'n mens kan jou doel op verskillende maniere bereik.paaie / rome
Daar sal paal en perk (aan hul vryheid ) gestel moet word- (hulle vryheid) sal beperk moet wordpaal / perk / vryheid
Dit staan soos 'n paal bo water- dit is duidelik en ongetwyfeldpaal / water
Die breë pad- die pad na die verderf.pad / breë
Die smal pad- die pad na die ewige lewe.pad / smal
'n Padda in die keel hê- hees wees.padda / keel
Van 'n padda vere probeer pluk- die onmoontlike probeer vermagpadda / vere / pluk
As dit pap reën, moet jy skep- benut die geleentheid terwyl dit daar is.pap / skep
Jou ouma die paplepel leer vashou- iemand iets probeer leer wat eintlik meer van die saak weet as jy.paplepel / ouma
Iemand met die paplepel voer- iemand werktuiglik en bietjie vir bietjie iets leerpaplepel
My geheue speel my parte- my geheue laat my in die steekparte / geheue
As die skoen jou pas, moet jy dit maar aantrek- as jy skuldig is, moet jy dit wat gesê is maar op jouself toepaspas / skoen / aantrek
'n Gegewe perd moet jy nie in die bek kyk nie- 'n geskenk moet jy nie kritiseer nie.perd / bek
Dit sal gebeur as die perde horings kry.- Dit sal nooit gebeur nie.perde / horings
Trou is nie perdekoop nie- trou is 'n ernstige stap.perdekoop / trou
Bly sit met die gebakte pere- bly sit met ander se moeilikheid.pere
Jou pêrels voor die swyne werp- iets vir iemand doen wat dit nie waardeer nie of wat dit nie werd is niepêrels / swyne
Daar sal paal en perk (aan hul vryheid ) gestel moet word- (hulle vryheid) sal beperk moet wordperk / paal / vryheid
Die perke oorskry- te ver gaan.perke / oorskry
Sonder aansien des persoons- sonder om onderskeid te maak op grond van mense se stand, besittings, vermoëns of wat ook alpersoons / aansien
'n Bitter pil om te sluk- 'n moeilike ding om te verwerk.pil / bitter / sluk
Gee 'n man die pinkie, dan vat hy die hele hand- gesê van iemand wat alles wil hê as jy hom iets gee.pinkie / hand
Hy slaan sy hand aan die ploeg.- Hy begin werk.ploeg / hand
Hy het pluisies in sy ore.- Hy let nie op nie.pluisies / ore
Van 'n padda vere probeer pluk- die onmoontlike probeer vermagpluk / padda / vere
Dieselfde poeding met 'n ander sous- dieselfde ding in 'n ander vorm.poeding / sous
Polities taamlik regs wees- polities neig om konserwatief te weespolities / regs
Al is 'n pot nog so skeef, hy kry 'n deksel- die lelikste mens kry tog iemand om mee te trou.pot / skeef / deksel
Die pot verwyt die ketel (dat hy swart is)- ander word berispe vir foute wat jy self maak.pot / verwyt / ketel
Praatjies vul geen gaatjies nie- met 'n blote gepraat rig 'n mens nie veel uit nie.praatjies / gaatjies
Dis praatjies vir die vaak.- Dis onsin.praatjies / vaak
Is Saul ook onder die profete?- skertsend gesê as jy iemand in 'n kring (veral in goeie geselskap) aantref waar jy hom nie verwag nie.profete / saul
Hy pronk met anderman se vere.- Hy spog met iets wat nie syne is nie.pronk / vere
Ek verkoop dit vir dieselfde prys waarvoor ek dit gekry het.- ek vertel dit net soos ek dit gehoor hetprys / verkoop

top


Q

top


R

Jou rammetjie-uitnek hou- jou grootman, windmakerig of parmantig hou.rammetjie / uitnek
Eie reg gebruik- iets sonder wetlike goedkeuring doen.reg
Hy is altyd links van die regering- hy is altyd teen die stroom opregering / links
Polities taamlik regs wees- polities neig om konserwatief te weesregs / polities
Daardie persoon is my regterhand- daardie persoon is my belangrikste hulp, my troue steun.regterhand
Iemand met twee regterhande- iemand wat baie handig is.regterhande
'n Renons in iemand of iets hê- 'n groot teësin in iemand of iets hê.renons
Die rieme neerlê- weghardloop, die loop neem.rieme
Hy sal sy rieme styfloop.- Hy sal in die moeilikheid beland.rieme
'n Riemtelegram- 'n ongegronde gerug.riemtelegram
Rinkink- baljaar, te kere gaan.rinkink
Rus roes- van te veel rus versleg 'n mensroes / rus
Daar is nooit 'n rokie nie of daar brand 'n vuurtjie / waar 'n rokie is, moet 'n vuurtjie brand- in elke skinderpraatjie steek daar 'n greintjie waarheidrokie / vuurtjie
Rome is nie in een dag gebou nie- 'n groot werk kom nie in een dag tot stand nierome
Alle paaie lei na Rome- 'n mens kan jou doel op verskillende maniere bereik.rome / paaie
Die ronde waarheid- die volle waarheid.ronde / waarheid
Hoe rooier hoe mooier- rooi trek aandag.rooier / mooier
Daarvan sal die skoorsteen nie rook nie.- Daarvan sal jy nie genoeg verdien om 'n bestaan te maak nie.rook / skoorsteen
Die lewe is nie net rosegeur en maanskyn nie.- Die lewe het ook maar sy moeilikhede.rosegeur / maanskyn
Jou oor 'n dooie rot verheug- oorhaastig bly wees oor ietsrot / verheug
Iemand rot en kaal steel- al die besittings van iemand steelrot / kaal / steel
My rug is breed- ek kan baie laste dra; ek kan baie verdrarug / breed
Iemand in die rug steek- iemand in die geheim benadeel.rug / steek
Iemand rugsteun- iemand sterk ondersteunrugsteun
Rus roes- van te veel rus versleg 'n mensrus / roes
Vroeg ryp, vroeg vrot- kinders wat te gou grootword, is ook gou niks werd nie.ryp / vrot

top


S

Hy het die saak ter berde gebring- Hy het die saak opgehaalsaak / berde
Iemand uit die saal lig- iemand beroof van sy posisiesaal
Dis 'n hele sabbatsreis daarheen- dis ver soontoe.sabbatsreis
Sak, Sarel .- moenie so oordryf nie.sak / sarel
'n Sak sout met iemand opeet- genoeg ondervinding saam met iemand opdoen sodat julle mekaar goed leer ken.sak / sout
Gedane sake het geen keer nie.- As iets gedoen is, kan jy niks daaraan verander nie.sake / gedane
Dis 'n vlieg in die salf.- Dis 'n klein moeilikheidjie wat die genot bederf.salf / vlieg
Sak, Sarel .- moenie so oordryf nie.sarel / sak
Is Saul ook onder die profete?- skertsend gesê as jy iemand in 'n kring (veral in goeie geselskap) aantref waar jy hom nie verwag nie.saul / profete
Dis net die oortjies van die seekoei- wat aan ons bekend is, is slegs 'n baie klein deeltjie van die volle waarheid of die eintlike probleemseekoei / oortjies
Meng jou met die semels, dan vreet die varke jou- as jy slegte geselskap opsoek, word jy ook slegsemels / varke
Hy stap met sy siel onder die arm rond.- Hy het niks te doen nie.siel / arm
Hoe meer siele hoe meer vreugde- hoe meer mense daar is, hoe plesieriger gaan ditsiele / vreugde
Soos 'n splinternuwe sikspens lyk- baie netjies en windmakerig aangetrek weessikspens / splinternuwe
Elke voël sing soos hy gebek is- elkeen handel na sy aard en volgens sy eie insigtesing / voël / gebek
Iemand skaakmat sit- iemand so vaskeer (figuurlik) dat daar geen uitkomkans vir hom is nie.skaakmat
Een brandsiek skaap steek die hele trop aan- een slegte mens kan die hele gemeenskap se ondergang beteken.skaap / trop
'n Wolf in skaapklere- 'n skynheilige mens.skaapklere / wolf
Maak vir wolf skaapwagter- gee 'n onbetroubare persoon die verantwoordelikheidskaapwagter / wolf
Deur skade en skande word 'n mens wys- deur sware onder­vinding raak jy verstandig.skade / skande / wys
Ver van jou goed, naby jou skade- as jy nie naby jou besittings is om 'n ogie daaroor te hou nie, word dit deur ander mense verniel.skade / ver
Deur skade en skande word 'n mens wys- deur sware onder­vinding raak jy verstandig.skande / skade / wys
Al is 'n pot nog so skeef, hy kry 'n deksel- die lelikste mens kry tog iemand om mee te trou.skeef / pot / deksel
Almal of alles oor een kam skeer- almal of alles op dieselfde manier behandel, sonder om enige onderskeid te maakskeer / kam
'n Tong soos 'n skeermes hê- bitsig en kwetsend in jou gesprekke weesskeermes / tong
As dit pap reën, moet jy skep- benut die geleentheid terwyl dit daar is.skep / pap
As die skoen jou pas, moet jy dit maar aantrek- as jy skuldig is, moet jy dit wat gesê is maar op jouself toepasskoen / pas / aantrek
Hy weet waar die skoen hom druk.- Hy ken sy eie moeilikhede.skoen
Moenie ou skoene weggooi voor jy nuwes het nie.- Moenie van 'n ou ding ontslae raak voor die nuwe daar is nie.skoene / weggooi
Die stoute skoene aantrek.- dapper iets aandurf.skoene / stoute
Skoenmaker, hou jou by jou lees- bepaal jou by dit waarvan jy iets weet en moenie jou bemoei met dinge waarvan jy geen benul het nieskoenmaker / lees
Die skone geslag- die vrouskone
Hy klap uit die skool.- Hy verraai geheime.skool / klap
Daarvan sal die skoorsteen nie rook nie.- Daarvan sal jy nie genoeg verdien om 'n bestaan te maak nie.skoorsteen / rook
Skouer aan die wiel gooi.- daadwerklik optreeskouer / wiel
Daar is iewers 'n skroef los- daar skort iewers ietsskroef
'n Skuifmeul kry- 'n kans kry om uit die moeilikheid te komskuifmeul
Met vlieënde vaandels slaag- met groot sukses slaagslaag / vlieënde / vaandels
Slaags raak- bakleislaags
Dis 'n goeie sluk op 'n bottel.- Dis baiesluk / bottel
'n Bitter pil om te sluk- 'n moeilike ding om te verwerk.sluk / bitter / pil
Jou tande vir iets slyp- jou klaarmaak om iets te geniet.slyp / tande
Jou dae in ledigheid slyt- nooit 'n steek werk verrig nie.slyt / ledigheid
Die smal pad- die pad na die ewige lewe.smal / pad
Hy is met snaar en tamboer vort- hy is te voet wegsnaar / tamboer
Moenie alles vir soetkoek opeet nie.- moenie alles glo niesoetkoek / opeet
Een swaeltjie maak geen somer nie- een persoon kan nie veel uitrig nie / een goeie teken is nie genoeg niesomer / swaeltjie
Son in die weste, luiaard op sy beste- as dit laat word, is die luiaard die flukssteson / weste / luiaard / beste
Hy kan nie sien dat die son in 'n ander se water skyn nie- hy is afgunstigson / water
Die son trek water.- Dit word laat.son / water
Dieselfde poeding met 'n ander sous- dieselfde ding in 'n ander vorm.sous / poeding
'n Sak sout met iemand opeet- genoeg ondervinding saam met iemand opdoen sodat julle mekaar goed leer ken.sout / sak
Tweede viool speel- ondergeskik weesspeel / viool
Die spit afbyt- die gevaarlikste of moeilikste werk (of die vuil werk) doen.spit / afbyt
Soos 'n splinternuwe sikspens lyk- baie netjies en windmakerig aangetrek weessplinternuwe / sikspens
Met 'n stink spoed beweeg- vreeslik vinnig beweegspoed / stink
Dis 'n spyker in sy doodkis.- Dit sal sy dood verhaas.spyker / doodkis
Iets staan iemand nie aan nie.- Iemand hou nie van iets nie.staan / aan
Hy gee my 'n steek onder water.- Hy sê my op indirekte wyse sleg.steek / water
Die argument hou nie meer steek nie- die argument geld nie meer nie.steek / argument
Iemand in die rug steek- iemand in die geheim benadeel.steek / rug
Iemand rot en kaal steel- al die besittings van iemand steelsteel / rot / kaal
Steen en been kla- baie klasteen / been
Twee harde stene maal nie.- Twee hardkoppige mense kom nie goed oor die weg nie.stene / maal
Vier stewels in die lug lê- onderstebo lêstewels
Stiefmoederlik behandel- sleg behandelstiefmoederlik
Met 'n stink spoed beweeg- vreeslik vinnig beweegstink / spoed
Iemand onder stof loop- iemand onderstebo loop of baasraakstof
In die stof byt- sneuwelstof
'n Stofwolk opskop- vreeslik te kere gaan, maar niks uitrig niestofwolk
'n Stok in die wiel steek- iets verhinder; iemand dwarsboom.stok / wiel
Ons kon hom met stokke en swaarde nie wegkry nie- ons kon hom met geen mag ter wêreld wegkry niestokke / swaarde
Sy sit op stopland- sy is 'n oujongnooistopland
Die stoute skoene aantrek.- dapper iets aandurf.stoute / skoene
Met die stroom saamgaan- slaafs doen wat die meerderheid doen of die tydgees navolg.stroom
Die strop om die nek hê- pas getroud wees (grappige konteks)strop / nek
Die strydbyl begrawe- vrede sluit.strydbyl / begrawe
Die beste stuurlui staan aan wal- dis maklik om ander te kritiseer as jy nie in hul posisie is niestuurlui / wal
Iets uit jou duim suig- iets versin.suig / duim
Uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor- klein kindertjies sê 'n ding soos hy is sonder om die waarheid te verbloem.suigeling / waarheid
Agterstevoor suinig wees.- Geld te bespaar op klein dingetjies en dan bestee aan onnodige dinge.suinig / agterstevoor
Dit sal jou suur bekom- jy sal daarvoor boetsuur
Ons kon hom met stokke en swaarde nie wegkry nie- ons kon hom met geen mag ter wêreld wegkry nieswaarde / stokke
Een swaeltjie maak geen somer nie- een persoon kan nie veel uitrig nie / een goeie teken is nie genoeg nieswaeltjie / somer
Jou brood in die sweet van jou aangesig eet- baie swaar 'n bestaan maaksweet / brood / aangesig
Jou pêrels voor die swyne werp- iets vir iemand doen wat dit nie waardeer nie of wat dit nie werd is nieswyne / pêrels

top


T

Ek het nog g'n taal of tyding ontvang nie- ek het niks gehoor nietaal / tyding
Hy sit die takke in.- Hy hardloop weg.takke
Hy is met snaar en tamboer vort- hy is te voet wegtamboer / snaar
Iets met lang tande doen- iets teësinnig doentande / lang
Jy moet hare op jou tande hê- jy moet jou man kan staan.tande / hare
Met 'n mond vol tande sit- beteuterd sit en niks praat nie.tande / mond
Jou tande vir iets slyp- jou klaarmaak om iets te geniet.tande / slyp
Die kinders sit en tande tel- die kinders sit en luister wat die grootmense praat.tande / kinders
Hy laat nie op sy tone trap nie- hy laat nie oor hom baasspeel nie / beledig nietone / trap
'n Tong soos 'n skeermes hê- bitsig en kwetsend in jou gesprekke weestong / skeermes
Hy slaan 'n hoë toon aan.- Hy verveel hom baie.toon / hoë
Hy laat nie op sy tone trap nie- hy laat nie oor hom baasspeel nie / beledig nietrap / tone
Daar moet 'n trekpleister wees- daar moet iemand wees na wie hy verlangtrekpleister
Van uitvra is die tronk vol.- Nuuskierigheid kan jou in die moeilikheid laat beland.tronk
Een brandsiek skaap steek die hele trop aan- een slegte mens kan die hele gemeenskap se ondergang beteken.trop / skaap
Trou is nie perdekoop nie- trou is 'n ernstige stap.trou / perdekoop
Oos wes, tuis bes- in jou eie huis is jy die gelukkigste.tuis / oos / wes
Sy turf sit- sy plan het misluk; hy kry dit nie reg nieturf
Hy is ouer as twaalf- jy kan hom nie sommer fop nie.twaalf / ouer
Jou twak is nat- jy sal dit nie regkry nie, dit sal misluk.twak / nat
Ek het nog g'n taal of tyding ontvang nie- ek het niks gehoor nietyding / taal

top


U

Jy sit soos 'n uil op 'n kluit- jy sit daar so eensaamuil / kluit
gaan 'n uiltjie knip- gaan bietjie slaapuiltjie / knip
Sy is uitgeknip haar ma- sy lyk net soos haar mauitgeknip / ma
uithaal en wys- wys waartoe jy in staat isuithaal / wys
Jou rammetjie-uitnek hou- jou grootman, windmakerig of parmantig hou.uitnek / rammetjie
Heeltemal uitrafel- ongebonde te kere gaan.uitrafel

top


V

Dis praatjies vir die vaak.- Dis onsin.vaak / praatjies
Met vlieënde vaandels slaag- met groot sukses slaagvaandels / vlieënde / slaag
Onder valse vlag vaar- jou uitgee vir iemand anders as wat jy isvaar / valse / vlag
Onder valse vlag vaar- jou uitgee vir iemand anders as wat jy isvalse / vlag / vaar
'n Ou voël met kaf probeer vang- 'n bedrewe persoon probeer kulvang / voël / kaf
Meng jou met die semels, dan vreet die varke jou- as jy slegte geselskap opsoek, word jy ook slegvarke / semels
Ver van jou goed, naby jou skade- as jy nie naby jou besittings is om 'n ogie daaroor te hou nie, word dit deur ander mense verniel.ver / skade
Die vingers verbrand- in die moeilikheid komverbrand / vingers
Hy pronk met anderman se vere.- Hy spog met iets wat nie syne is nie.vere / pronk
Van 'n padda vere probeer pluk- die onmoontlike probeer vermagvere / padda / pluk
Jou oor 'n dooie rot verheug- oorhaastig bly wees oor ietsverheug / rot
Ek verkoop dit vir dieselfde prys waarvoor ek dit gekry het.- ek vertel dit net soos ek dit gehoor hetverkoop / prys
Iemand iets aan die verstand bring- iemand iets goed laat begrypverstand
Die pot verwyt die ketel (dat hy swart is)- ander word berispe vir foute wat jy self maak.verwyt / pot / ketel
Geen vinger verroer om iemand te help nie- niks doen om iemand te help nievinger / help
Hy lê die vinger op die wond.- Hy sê presies waar die fout lê.vinger / wond
Hy het die mistrap deur die vingers gesien.- hy het toegelaat dat (die oortreding) gebeur, sonder om iets te doenvingers / mistrap
Lang vingers hê- geneig wees om te steelvingers
Iemand op die vingers tik- iemand berispevingers
My vingers jeuk om dit te doen- ek is baie lus om dit te doenvingers
Die vingers verbrand- in die moeilikheid komvingers / verbrand
Dis vinkel en koljander (die een is soos die ander)- die twee dinge of mense is presies eenders (veral gesê van 'n identiese tweeling)vinkel / koljander
Tweede viool speel- ondergeskik weesviool / speel
Hy is vis nog vlees- hy kies nie openlik kant nievis / vlees
Onder valse vlag vaar- jou uitgee vir iemand anders as wat jy isvlag / valse / vaar
Hy is vuur en vlam vir die saak- hy is baie geesdriftig vir die saakvlam / vuur
Hy is vis nog vlees- hy kies nie openlik kant nievlees / vis
Hoër vlieg as jou vlerke lank is- te weelderig vir jou vermoë lewe; iets probeer doen wat bokant jou vermoë is; meer onderneem as waartoe jy in staat isvlerke / vlieg
Vlerksleep by 'n meisie- by 'n meisie kuier om haar liefde te wenvlerksleep / meisie
Vlieë vang- met 'n oop mond sitvlieë
Twee vlieë in een klap geslaan- twee dinge deur een daad gedoen gekryvlieë
Met vlieënde vaandels slaag- met groot sukses slaagvlieënde / vaandels / slaag
Dis 'n vlieg in die salf.- Dis 'n klein moeilikheidjie wat die genot bederf.vlieg / salf
Lyk soos 'n vlieg wat in karringmelk geval het- spierwit aangetrek weesvlieg / karringmelk
Hoër vlieg as jou vlerke lank is- te weelderig vir jou vermoë lewe; iets probeer doen wat bokant jou vermoë is; meer onderneem as waartoe jy in staat isvlieg / vlerke
As die vlooie byt, moet jy krap.- As dit nie anders kan nie, moet jy maar.vlooie / byt
Een voël in die hand is beter as tien in die lug.- Dis beter om tevrede te wees met 'n bietjie waarvan jy seker is, as om baie waarvan jy onseker is in die hande te probeer kry.voël / hand
'n Ou voël met kaf probeer vang- 'n bedrewe persoon probeer kulvoël / kaf / vang
Elke voël sing soos hy gebek is- elkeen handel na sy aard en volgens sy eie insigtevoël / sing / gebek
Ons het 'n voëltjie hoor fluit / 'n windjie hoor waai- ons het so iets gehoorvoëltjie / windjie
Voet in die wind slaan, jou uit die voete maak- vinnig padgee, vlugvoet / wind
met die verkeerde been / voet uit die bed klim- in 'n slegte bui opstaanvoet / been / bed
Vra is vry en weier daarby- jy mag wel enigiets vra, maar dit kan jou ook geweier wordvra / vry / weier
Hoe meer siele hoe meer vreugde- hoe meer mense daar is, hoe plesieriger gaan ditvreugde / siele
Vroeg ryp, vroeg vrot- kinders wat te gou grootword, is ook gou niks werd nie.vrot / ryp
Aan die vrugte ken 'n mens die boom.- Jou dade wys wie jy is.vrugte / boom
Vra is vry en weier daarby- jy mag wel enigiets vra, maar dit kan jou ook geweier wordvry / vra / weier
Daar sal paal en perk (aan hul vryheid ) gestel moet word- (hulle vryheid) sal beperk moet wordvryheid / paal / perk
Hy lag in sy vuis.- Hy lag stilletjies.vuis / lag
Weet hoe die vurk in die hef steek- presies weet hoe sake staanvurk / hef
Hy is vuur en vlam vir die saak- hy is baie geesdriftig vir die saakvuur / vlam
Ek sit die naaste aan die vuur.- Ek is in 'n bevoorregte posisie.vuur
Jou vuurdoop deurstaan- die moeilike aanvanklike toets slaagvuurdoop / deurstaan
Daar is nooit 'n rokie nie of daar brand 'n vuurtjie / waar 'n rokie is, moet 'n vuurtjie brand- in elke skinderpraatjie steek daar 'n greintjie waarheidvuurtjie / rokie
Dis net 'n vyeblaar.- Dis maar 'n voorwendsel om iets weg te steek.vyeblaar

top


W

Voor op die wa wees- vrypostig wees.wa
Om die waarheid te sê, moet ek lieg- ek kan werklik nie met sekerheid sê nie.waarheid / lieg
Uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor- klein kindertjies sê 'n ding soos hy is sonder om die waarheid te verbloem.waarheid / suigeling
Die ronde waarheid- die volle waarheid.waarheid / ronde
Die beste stuurlui staan aan wal- dis maklik om ander te kritiseer as jy nie in hul posisie is niewal / stuurlui
Hy kom nie warm by die water nie.- Hy is uiters stadig.warm / water
Hy dra water in 'n mandjie aan.- Hy probeer wat onmoontlik is.water / mandjie
Hy hou darem nog kop bo water- hy sorg dat hy nie ondergaan niewater / kop
Hy kom nie warm by die water nie.- Hy is uiters stadig.water / warm
Hy gee my 'n steek onder water.- Hy sê my op indirekte wyse sleg.water / steek
Die son trek water.- Dit word laat.water / son
Hy kan nie sien dat die son in 'n ander se water skyn nie- hy is afgunstigwater / son
Dit staan soos 'n paal bo water- dit is duidelik en ongetwyfeldwater / paal
Ons wik en weeg nog- ons prakseer nog heen en weer voordat ons besluitweeg / wik
Moenie ou skoene weggooi voor jy nuwes het nie.- Moenie van 'n ou ding ontslae raak voor die nuwe daar is nie.weggooi / skoene
Vra is vry en weier daarby- jy mag wel enigiets vra, maar dit kan jou ook geweier wordweier / vra / vry
Aanhouer wen.- Deur aan te hou, bereik 'n mens jou doel.wen / aanhouer
Oos wes, tuis bes- in jou eie huis is jy die gelukkigste.wes / oos / tuis
Son in die weste, luiaard op sy beste- as dit laat word, is die luiaard die flukssteweste / son / luiaard / beste
'n Stok in die wiel steek- iets verhinder; iemand dwarsboom.wiel / stok
Skouer aan die wiel gooi.- daadwerklik optreewiel / skouer
Ons wik en weeg nog- ons prakseer nog heen en weer voordat ons besluitwik / weeg
Die mens wik; God beskik- die mens oorweeg wel hoe om dinge te doen, maar God bestier ons weë.wik / god
Voet in die wind slaan, jou uit die voete maak- vinnig padgee, vlugwind / voet
Ons het 'n voëltjie hoor fluit / 'n windjie hoor waai- ons het so iets gehoorwindjie / voëltjie
Groot lawaai, weinig wol (meer lawaai as wol)- gesê van iemand wat baie praat, maar min doen.wol / lawaai
'n Wolf in skaapklere- 'n skynheilige mens.wolf / skaapklere
Maak vir wolf skaapwagter- gee 'n onbetroubare persoon die verantwoordelikheidwolf / skaapwagter
Hy lê die vinger op die wond.- Hy sê presies waar die fout lê.wond / vinger
Hy voeg die daad by die woord.- Hy doen dadelik wat hy gesê het.woord / daad
Wors in 'n hondestal soek- iets soek waar jy dit nie sal kry nie.wors / hondestal
uithaal en wys- wys waartoe jy in staat iswys / uithaal
Deur skade en skande word 'n mens wys- deur sware onder­vinding raak jy verstandig.wys / skade / skande
Van jou wysie af raak- gek word.wysie

top


X

top


Y

top


Z

top


Drop us a message, if we missed a word?

LEGAL CONTENT DISCLAIMER
The information contained on this website is aimed at providing members of the public with guidance on the general terms. It is important to remember that terminology is constantly changing and although muntstuk.com strives to keep the information up to date and of high quality, it cannot be guaranteed that the information will be updated and/or be without errors or omissions. As a result, muntstuk.com, its employees, independent contractors, associates or third parties will under no circumstances accept liability or be held liable, for any innocent or negligent actions or omissions by muntstuk.com, which may result in any harm or liability flowing from the use of or the inability to use the information provided.

Follow us on Facebook